เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15416
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month904
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,408
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย