เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 



 
 
 
 
Statistics Statistics
18997
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday73
ThisMonth This Month1,221
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year12,989
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย