เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12675
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,454
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,667
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย