เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
29507
Online User Online2
Today Today16
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month2,158
LastMonth Last Month1,993
ThisYear This Year5,899
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย