เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
 
Statistics Statistics
46788
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,135
LastMonth Last Month2,005
ThisYear This Year23,180
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย