เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
 
Statistics Statistics
47072
Online User Online1
Today Today182
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,419
LastMonth Last Month2,005
ThisYear This Year23,464
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ