เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
19082
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month1,306
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,074
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ