เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
43128
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday53
ThisMonth This Month1,697
LastMonth Last Month2,549
ThisYear This Year19,520
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ