เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
32458
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday67
ThisMonth This Month1,982
LastMonth Last Month3,127
ThisYear This Year8,850
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ