เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
38259
Online User Online1
Today Today55
Yesterday Yesterday44
ThisMonth This Month1,294
LastMonth Last Month1,957
ThisYear This Year14,651
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ