เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
36459
Online User Online1
Today Today78
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month1,451
LastMonth Last Month2,200
ThisYear This Year12,851
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555