เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
44597
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday38
ThisMonth This Month949
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year20,989
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555