เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
26899
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,543
LastMonth Last Month1,748
ThisYear This Year3,291
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552