เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
44942
Online User Online1
Today Today40
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,294
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year21,334
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552