เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22461
Online User Online2
Today Today18
Yesterday Yesterday160
ThisMonth This Month676
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,453
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552