เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
32319
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,843
LastMonth Last Month3,127
ThisYear This Year8,711
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552