เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15454
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month942
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,446
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552