เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12669
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,448
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,661
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552