เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
19009
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday73
ThisMonth This Month1,233
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,001
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment