เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
 
Statistics Statistics
47285
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday60
ThisMonth This Month1,632
LastMonth Last Month2,005
ThisYear This Year23,677
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment