เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
43277
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month1,846
LastMonth Last Month2,549
ThisYear This Year19,669
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment