เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
29511
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month2,162
LastMonth Last Month1,993
ThisYear This Year5,903
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment