เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
37983
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,018
LastMonth Last Month1,957
ThisYear This Year14,375
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment