เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
34587
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,779
LastMonth Last Month2,332
ThisYear This Year10,979
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment