เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22713
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday111
ThisMonth This Month928
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,705
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment