เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15414
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month902
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,406
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment