เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12685
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,464
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,677
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment