เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
32305
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,829
LastMonth Last Month3,127
ThisYear This Year8,697
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net