เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
26884
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,528
LastMonth Last Month1,748
ThisYear This Year3,276
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net