เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12792
Online User Online2
Today Today64
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month1,571
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,784
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net