เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
Statistics Statistics
51148
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday140
ThisMonth This Month1,128
LastMonth Last Month2,205
ThisYear This Year1,128
LastYear Last Year26,412
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net