เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
45053
Online User Online2
Today Today32
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month1,405
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year21,445
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net