เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15462
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month950
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,454
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net