เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
31897
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday70
ThisMonth This Month1,421
LastMonth Last Month3,127
ThisYear This Year8,289
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net