เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
40075
Online User Online1
Today Today56
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,193
LastMonth Last Month1,917
ThisYear This Year16,467
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net