เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15344
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month832
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,336
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net