เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
Statistics Statistics
48961
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday87
ThisMonth This Month1,146
LastMonth Last Month2,162
ThisYear This Year25,353
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net