เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
19058
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month1,282
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,050
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net