เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12797
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month1,576
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,789
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net