เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
27031
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday146
ThisMonth This Month1,675
LastMonth Last Month1,748
ThisYear This Year3,423
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ทรงคุณวุฒิ และ ลูกจ้างประเภท เงินรายได้มหาวิทยาลัย ผ่านระบบเงินเดือน Vision Net