เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 



 
 
 
 
Statistics Statistics
44792
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,144
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year21,184
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนตรวจสอบฎีกาการเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน