เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
24704
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month7
LastMonth Last Month0
ThisYear This Year1,096
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนตรวจสอบฎีกาการเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน