เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
19065
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month1,289
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,057
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนตรวจสอบฎีกาการเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน