เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15352
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month840
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,344
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนตรวจสอบฎีกาการเบิกเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน