เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12690
Online User Online2
Today Today64
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,469
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,682
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร