เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22719
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday111
ThisMonth This Month934
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,711
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร