เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
37995
Online User Online3
Today Today22
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month1,030
LastMonth Last Month1,957
ThisYear This Year14,387
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร