เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15411
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month899
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,403
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร