เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
19010
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday73
ThisMonth This Month1,234
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,002
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร