เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
29515
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month2,166
LastMonth Last Month1,993
ThisYear This Year5,907
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร