เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
43132
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday53
ThisMonth This Month1,701
LastMonth Last Month2,549
ThisYear This Year19,524
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร