เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
34594
Online User Online2
Today Today58
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,786
LastMonth Last Month2,332
ThisYear This Year10,986
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร