เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
 
Statistics Statistics
46820
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month1,167
LastMonth Last Month2,005
ThisYear This Year23,212
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
ขั้นตอนการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, และ ภ.ง.ด.53 ประจำเดือนให้กรมสรรพากร