เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22716
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday111
ThisMonth This Month931
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,708
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการตั้งเบิกในระบบ-GFMIS