เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
29516
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month2,167
LastMonth Last Month1,993
ThisYear This Year5,908
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการตั้งเบิกในระบบ-GFMIS