เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
34585
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,777
LastMonth Last Month2,332
ThisYear This Year10,977
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเช็คให้กับบุคลากรภายใน (กรณีทดรองจ่ายเงิน)