เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12660
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,439
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,652
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเช็คให้กับบุคลากรภายใน (กรณีทดรองจ่ายเงิน)