เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
26890
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month1,534
LastMonth Last Month1,748
ThisYear This Year3,282
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)