เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
18810
Online User Online2
Today Today99
Yesterday Yesterday101
ThisMonth This Month1,034
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year12,802
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)