เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
36425
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month1,417
LastMonth Last Month2,200
ThisYear This Year12,817
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)