เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15450
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month938
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,442
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)