เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
44938
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,290
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year21,330
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)