เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
 


 
Statistics Statistics
48947
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday87
ThisMonth This Month1,132
LastMonth Last Month2,162
ThisYear This Year25,339
LastYear Last Year17,600
 
 
 
 
ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)