เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
12800
Online User Online1
Today Today72
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month1,579
LastMonth Last Month1,469
ThisYear This Year6,792
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายตรง)