เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
40596
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,714
LastMonth Last Month1,917
ThisYear This Year16,988
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรณีจ่ายตรง)