การปาฐกถาพิเศษ
 
                      
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ผู้ก่อตั้ง Bitkub
       และ Group CEO บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
การปาฐกถาขององค์ปาฐก เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
 
          การปาฐกถา เรื่อง “Disruptive Technology และการปรับตัวของประเทศไทยสู่อนาคต”