100 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-255-555,034-255-553
 
 
 
 
 
   
โรงแรม เทรนดี้
248/7 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 082-365-4445
   
เดอะมิวเซียมโฮเทล
สนามจันทร์ 6/1
เทศบาลนครนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 034-300-770
   

โรงแรม เซ็น นครปฐม 
528/330 ถนนราชมรรคา 
ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม  73000
โทรศัพท์: 034-900-500

 

 

   
แอท สลีป นครปฐม
193 ถ.มาลัยแมน ต.ลำพยา 
เทศบาลนครนครปฐม 73000
โทรศัพท์:  034-300-988
   
โรงแรมกอดหมอน
169 ถนนมาลัยแมน ตำบลลำพยา
อำเภอเมืองนครปฐม จครปฐม 73000
โทรศัพท์: 061-218-010 ,034-109830