ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78092
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month248
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,342
LastYear Last Year19,599

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)