ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52816
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month975
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,665
LastYear Last Year19,201

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)