ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
106891
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday68
ThisMonth This Month2,981
LastMonth Last Month2,561
ThisYear This Year19,793
LastYear Last Year20,348

๙. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
อัพโหลดเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:02 น.
กลุ่มเอกสาร : เอกสารทั่วไป
จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง