ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
106906
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday68
ThisMonth This Month2,996
LastMonth Last Month2,561
ThisYear This Year19,808
LastYear Last Year20,348

๕. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
อัพโหลดเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:18 น.
กลุ่มเอกสาร : เอกสารทั่วไป
จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง