ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100976
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,302
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,878
LastYear Last Year20,348

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ