ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78130
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month286
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,380
LastYear Last Year19,599

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ