ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61143
Online User Online1
Today Today180
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,100
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,992
LastYear Last Year19,201

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ  บริการยานพาหนะด้วยความปลอดภัย