ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58446
Online User Online1
Today Today68
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,129
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,295
LastYear Last Year19,201

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ  บริการยานพาหนะด้วยความปลอดภัย