ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52842
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month1,001
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,691
LastYear Last Year19,201

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ  บริการยานพาหนะด้วยความปลอดภัย