ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68440
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,690
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,690
LastYear Last Year19,599

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ