ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108649
Online User Online2
Today Today66
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,173
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,551
LastYear Last Year20,348

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ