ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64724
Online User Online1
Today Today70
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month630
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,573
LastYear Last Year19,201

มุ่งมั่นสร้างระบบงานเอกสารที่ได้มาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ข่าวสาร โสตทัศนูปกรณ์มีคุณภาพ