ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
130354
Online User Online3
Today Today31
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,798
LastMonth Last Month1,656
ThisYear This Year17,243
LastYear Last Year26,013

7.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544