ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
107232
Online User Online2
Today Today79
Yesterday Yesterday71
ThisMonth This Month3,322
LastMonth Last Month2,561
ThisYear This Year20,134
LastYear Last Year20,348

7.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544