ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101116
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,442
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,018
LastYear Last Year20,348

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562