ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68314
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month1,564
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,564
LastYear Last Year19,599

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562