ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108601
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,125
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,503
LastYear Last Year20,348

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562