ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78084
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month240
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,334
LastYear Last Year19,599

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562