ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
72520
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday39
ThisMonth This Month234
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year5,770
LastYear Last Year19,599

11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562