ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68315
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month1,565
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,565
LastYear Last Year19,599

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559