ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101122
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,448
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,024
LastYear Last Year20,348

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559