ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
72522
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday39
ThisMonth This Month236
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year5,772
LastYear Last Year19,599

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559