ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108607
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,131
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,509
LastYear Last Year20,348

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559