ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78090
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month246
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,340
LastYear Last Year19,599

10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559