ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58155
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month838
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,004
LastYear Last Year19,201

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663