ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78120
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month276
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,370
LastYear Last Year19,599

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663