ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61437
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,394
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year14,286
LastYear Last Year19,201

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663