ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108638
Online User Online1
Today Today55
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,162
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,540
LastYear Last Year20,348

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663