ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64714
Online User Online1
Today Today60
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month620
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,563
LastYear Last Year19,201

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663