ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68430
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,680
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,680
LastYear Last Year19,599

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663