ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55853
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month1,246
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,702
LastYear Last Year19,201

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663