ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101147
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,473
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,049
LastYear Last Year20,348

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อว 0663