ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68427
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,677
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,677
LastYear Last Year19,599

10.แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม