ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108613
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,137
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,515
LastYear Last Year20,348

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548