ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100958
Online User Online4
Today Today43
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month1,284
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,860
LastYear Last Year20,348

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548