ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58429
Online User Online3
Today Today51
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,112
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,278
LastYear Last Year19,201

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548