ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64690
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month596
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,539
LastYear Last Year19,201

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548