ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78095
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month251
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,345
LastYear Last Year19,599

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548