ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61121
Online User Online1
Today Today158
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,078
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,970
LastYear Last Year19,201

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548