ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55296
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month689
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,145
LastYear Last Year19,201

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526