ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100953
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month1,279
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,855
LastYear Last Year20,348

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526