ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64684
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month590
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,533
LastYear Last Year19,201

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526