ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58424
Online User Online2
Today Today46
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,107
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,273
LastYear Last Year19,201

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526