ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61117
Online User Online2
Today Today154
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,074
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,966
LastYear Last Year19,201

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526