ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52814
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month973
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,663
LastYear Last Year19,201

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526