ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78111
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month267
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,361
LastYear Last Year19,599

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561