ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108628
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,152
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,530
LastYear Last Year20,348

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561