ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52850
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month1,009
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,699
LastYear Last Year19,201

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561