ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101141
Online User Online2
Today Today37
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,467
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,043
LastYear Last Year20,348

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561