ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64705
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month611
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,554
LastYear Last Year19,201

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561