ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58184
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month867
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,033
LastYear Last Year19,201

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561