ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55504
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday112
ThisMonth This Month897
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,353
LastYear Last Year19,201

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561