ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68421
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,671
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,671
LastYear Last Year19,599

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561