ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61432
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,389
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year14,281
LastYear Last Year19,201

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561