ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61436
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday57
ThisMonth This Month1,393
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year14,285
LastYear Last Year19,201

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561