ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68429
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,679
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,679
LastYear Last Year19,599

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561