ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55506
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday112
ThisMonth This Month899
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,355
LastYear Last Year19,201

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561