ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52853
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month1,012
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,702
LastYear Last Year19,201

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561