ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101146
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,472
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,048
LastYear Last Year20,348

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561