ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64713
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month619
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,562
LastYear Last Year19,201

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561