ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58189
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month872
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,038
LastYear Last Year19,201

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561