ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78119
Online User Online1
Today Today40
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month275
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,369
LastYear Last Year19,599

6.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 187/2561