ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101120
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,446
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,022
LastYear Last Year20,348

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.13