ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101124
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,450
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,026
LastYear Last Year20,348

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12