ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64686
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month592
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,535
LastYear Last Year19,201

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12