ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61118
Online User Online2
Today Today155
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,075
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,967
LastYear Last Year19,201

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12