ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68404
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,654
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,654
LastYear Last Year19,599

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12