ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78091
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month247
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,341
LastYear Last Year19,599

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12