ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108608
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,132
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,510
LastYear Last Year20,348

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12