ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52815
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month974
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,664
LastYear Last Year19,201

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12