ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55297
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month690
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,146
LastYear Last Year19,201

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12