ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58426
Online User Online3
Today Today48
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,109
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,275
LastYear Last Year19,201

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (เพิ่มเติม) 0554.12