ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58428
Online User Online3
Today Today50
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,111
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,277
LastYear Last Year19,201

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 0554.11