ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52817
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month976
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,666
LastYear Last Year19,201

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 0554.11