ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101126
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,452
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,028
LastYear Last Year20,348

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่อง การออกเลขของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 0554.11