ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68413
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,663
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,663
LastYear Last Year19,599

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.01 ถึง 0554.10