ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52823
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month982
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,672
LastYear Last Year19,201

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.01 ถึง 0554.10