ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58432
Online User Online2
Today Today54
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,115
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,281
LastYear Last Year19,201

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.01 ถึง 0554.10