ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101134
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,460
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,036
LastYear Last Year20,348

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.01 ถึง 0554.10