ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78103
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month259
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,353
LastYear Last Year19,599

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลขประจำของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0554.01 ถึง 0554.10