ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64707
Online User Online2
Today Today53
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month613
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,556
LastYear Last Year19,201

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559