ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101142
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,468
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,044
LastYear Last Year20,348

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559