ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68422
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,672
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,672
LastYear Last Year19,599

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559