ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108629
Online User Online1
Today Today46
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,153
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,531
LastYear Last Year20,348

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559