ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78112
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month268
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,362
LastYear Last Year19,599

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559