ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58439
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,122
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,288
LastYear Last Year19,201

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559