ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55310
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month703
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,159
LastYear Last Year19,201

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559