ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61133
Online User Online3
Today Today170
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,090
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,982
LastYear Last Year19,201

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559