ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52833
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month992
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,682
LastYear Last Year19,201

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2559