ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58442
Online User Online1
Today Today64
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,125
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,291
LastYear Last Year19,201

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549