ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64716
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month622
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,565
LastYear Last Year19,201

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549