ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61137
Online User Online1
Today Today174
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,094
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,986
LastYear Last Year19,201

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549