ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108640
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,164
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,542
LastYear Last Year20,348

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549