ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101148
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,474
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,050
LastYear Last Year20,348

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549