ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52837
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month996
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,686
LastYear Last Year19,201

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549