ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78122
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month278
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,372
LastYear Last Year19,599

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549