ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68432
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,682
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,682
LastYear Last Year19,599

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549