ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55313
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month706
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,162
LastYear Last Year19,201

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2549