ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64681
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month587
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,530
LastYear Last Year19,201

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549