ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61114
Online User Online1
Today Today151
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,071
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,963
LastYear Last Year19,201

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549