ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55294
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month687
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,143
LastYear Last Year19,201

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549