ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101118
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,444
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,020
LastYear Last Year20,348

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549