ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52811
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month970
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,660
LastYear Last Year19,201

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549