ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108602
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,126
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,504
LastYear Last Year20,348

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549