ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68399
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,649
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,649
LastYear Last Year19,599

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549