ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58421
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,104
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,270
LastYear Last Year19,201

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549