ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78085
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month241
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,335
LastYear Last Year19,599

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549