ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
59532
Online User Online2
Today Today37
Yesterday Yesterday70
ThisMonth This Month804
LastMonth Last Month1,411
ThisYear This Year12,381
LastYear Last Year19,201

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560