ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68423
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,673
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,673
LastYear Last Year19,599

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560