ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
54089
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday28
ThisMonth This Month826
LastMonth Last Month1,422
ThisYear This Year6,938
LastYear Last Year19,201

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560