ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
56596
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month568
LastMonth Last Month1,421
ThisYear This Year9,445
LastYear Last Year19,201

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560