ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
63559
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday275
ThisMonth This Month1,274
LastMonth Last Month2,242
ThisYear This Year16,408
LastYear Last Year19,201

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560