ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100967
Online User Online3
Today Today4
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,293
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,869
LastYear Last Year20,348

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560