ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108630
Online User Online1
Today Today47
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,154
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,532
LastYear Last Year20,348

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560