ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78113
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month269
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,363
LastYear Last Year19,599

5.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 256/2560