ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61126
Online User Online1
Today Today163
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,083
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,975
LastYear Last Year19,201

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661