ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
55305
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday27
ThisMonth This Month698
LastMonth Last Month1,344
ThisYear This Year8,154
LastYear Last Year19,201

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661