ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52825
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month984
LastMonth Last Month1,887
ThisYear This Year5,674
LastYear Last Year19,201

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661