ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
68415
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,665
LastMonth Last Month2,656
ThisYear This Year1,665
LastYear Last Year19,599

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661