ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
100962
Online User Online2
Today Today47
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month1,288
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year13,864
LastYear Last Year20,348

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661