ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
58434
Online User Online2
Today Today56
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month1,117
LastMonth Last Month1,289
ThisYear This Year11,283
LastYear Last Year19,201

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661