ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108622
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,146
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,524
LastYear Last Year20,348

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661