ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
64698
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday42
ThisMonth This Month604
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year17,547
LastYear Last Year19,201

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661