ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
78105
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month261
LastMonth Last Month2,046
ThisYear This Year11,355
LastYear Last Year19,599

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) พ.ศ. 2661