ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
139210
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday90
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month1,870
ThisYear This Year1,939
LastYear Last Year24,160

12.คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 25/2563