ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
107230
Online User Online1
Today Today77
Yesterday Yesterday71
ThisMonth This Month3,320
LastMonth Last Month2,561
ThisYear This Year20,132
LastYear Last Year20,348

12.เอกสารประกอบการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563