ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
130350
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday51
ThisMonth This Month1,794
LastMonth Last Month1,656
ThisYear This Year17,239
LastYear Last Year26,013

12.เอกสารประกอบการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 3/2563