ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
อัพโหลดเมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:04 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 60 ครั้ง