ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการดำเนินการบุคลากรผู็มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ พ.ศ. 2561
อัพโหลดเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:22 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง