หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร โดย อัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
อัพโหลดเมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:29 น.
กลุ่มเอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
จำนวนผู้อ่าน 80 ครั้ง