แนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
อัพโหลดเมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:09 น.
กลุ่มเอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
จำนวนผู้อ่าน 86 ครั้ง