♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
84503
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,288
LastMonth Last Month1,608
ThisYear This Year14,861
LastYear Last Year16,771

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - แผนการตรวจสอบประจำปี
 
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557