♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
138623
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month61
LastMonth Last Month1,669
ThisYear This Year1,730
LastYear Last Year27,476

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - แผนการตรวจสอบประจำปี
 
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[17-10-2022] แผนแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557