♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
80421
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday72
ThisMonth This Month380
LastMonth Last Month1,624
ThisYear This Year10,779
LastYear Last Year16,771

แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
อัพโหลดเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:46 น.
กลุ่มเอกสาร : งานด้านการตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้อ่าน 529 ครั้ง