♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
80424
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday72
ThisMonth This Month383
LastMonth Last Month1,624
ThisYear This Year10,782
LastYear Last Year16,771

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปี 2557
อัพโหลดเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 11:07 น.
กลุ่มเอกสาร : งานด้านการตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้อ่าน 350 ครั้ง