♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
80435
Online User Online2
Today Today62
Yesterday Yesterday72
ThisMonth This Month394
LastMonth Last Month1,624
ThisYear This Year10,793
LastYear Last Year16,771

แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
อัพโหลดเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:12 น.
กลุ่มเอกสาร : งานด้านการตรวจสอบภายใน
จำนวนผู้อ่าน 397 ครั้ง