♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
84485
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,270
LastMonth Last Month1,608
ThisYear This Year14,843
LastYear Last Year16,771

รายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยงานหลักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อัพโหลดเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:44 น.
กลุ่มเอกสาร : รายงานผลการตรวจสอบ
จำนวนผู้อ่าน 560 ครั้ง