ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
587159
Online User Online1
Today Today152
Yesterday Yesterday97
ThisMonth This Month3,781
LastMonth Last Month6,150
ThisYear This Year30,002
LastYear Last Year58,813

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง ไพลิน เพลส