ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
593771
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month3,881
LastMonth Last Month6,512
ThisYear This Year36,614
LastYear Last Year58,813

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797